Photographer — Lyubov Belyavtseva
Retouch — Sofia Lugovaya 
Producer, idea — Daria Valiguras 
Model — Poli Levin, agency Grace models
MUAH — Tatyana Leushina
Style — Sasha Z. 
Backstage — Nikolay Dulbaev


Fashion & Art

RU