Photo — Lyubov Belyavtseva
Style — Olga Galitskaya   
MUAH — Yulianna Yurenkova 
Model — Maria Khvorostenko      

Fashion & Art

RU