Photographer — Lyubov Belyavtseva
Retouch — Anastasia Gogoleva 
Style, model — Maria Khvorostenko  

Fashion & Art