Photographer — Lyubov Belyavtseva
Retouch — Anna Lyagina
Style — Ilmira Bridge
Model — Daria Gressa
Make-up — Anastasia Kauk
Hair — Yuliya Zhakova
Assistant — Anna Kurmaeva

Fashion & Art

RU