Photographer — Lyubov Belyavtseva
Retouch — Aleksandra Sazonova
Model — Anastasia Bazdyreva  

Fashion & Art