Photographer — Lyubov Belyavtseva
Retoucher — Yelizaveta Shaporova
Hair — Ekaterina Pokornaya
MUA — Tatiana Shumilina
Stylist — Victoria Startseva
Model — Victoria Shoynhorova
Idea — Karina Bondar
Producer — Daria Valiguras 

Fashion & Art

RU