Photo, retouch — Lyubov Belyavtseva
Style, idea — Aleksandra Aleksandrova
Model — Alina Pavlushova
MUAH — Polina Kolchenlko 

Fashion & Art

RU