Photographer — Lyubov Belyavtseva
Retouch for some part of photos — Yana Degtyarenko   
Style — Tatyana Pitelina
Model — Yaroslava Popova, agency Genom
Make-Up — Yulianna Yurenkova
Hair — Nikita Brinyuk
Florist, decorator — Faina Izhakovskaya
Producer, idea — Tatyana Pitelina
Photo assistant — Evgeniy Kuzin
Stylist assistant — Anna Titova


Fashion & Art

RU