Photographer, creative director — Lyubov Belyavtseva
Retouchers — Aleksandra Sazonova, Lyubov Belyavtseva
Style — Ilmira Bridge
Model — Alina Krupina
Agency — Grace models
MUAH — Yulianna Yurenkova
Gaffer — Haik Sarkisian

Fashion & Art