Photographer — Lyubov Belyavtseva
Retouch — Aleksandra Sazonova
Style — Maria Khvorostenko
Model — Maria Khvorostenko
MUAH — Anastasia Veselova   

Fashion & Art

RU