Photographer — Lyubov Belyavtseva
Retouch — Radlena Garaeva   
Style — Tatyana Pitelina
Models — Kseniya Yukhno (agency T-Models Management), Tatyana Podolyan
MUAH (for Ksenia) — Evgeniya Yaroslavtseva
MUA (for Tatyana) — Anastasiya Mazokhina
Hair (for Tatyana) — Mariya Telegina
Photo assistant — Evgeniy Kuzin       

Fashion & Art

RU