Photo — Lyubov Belyavtseva
Retouch — Anastasia Gogoleva, Lyubov Belyavtseva
Models — Sofiya Vartanyan & Anna Kot

Fashion & Art

EN