Photo — Lyubov Belyavtseva
Model — Viktoria
Retouch — Aleksandra Sazonova     

Индивидуальные съемки