Photographer — Lyubov Belyavtseva
Retouch — Aleksandra Sazonova
Model — Lyolya

Индивидуальные съемки