Photo — Lyubov Belyavtseva
Retouch — Anna Lyagina
Models — Zulfiya, Elgiz

Индивидуальные съемки