Photo — Lyubov Belyavtseva
Model — Anna
Retouch — Aleksandra Sazonova

Индивидуальные съемки