Photo — Lyubov Belyavtseva
Model — Karina
Retouch — Aleksandra Sazonova

Индивидуальные съемки