Photo — Lyubov Belyavtseva
Retouch — Anastasia Gogoleva
Model — Elena Osokina  

Индивидуальные съемки