Photographer — Lyubov Belyavtseva
Retouch — Aleksandra Sazonova
Model, MUAH — Aleksandra Sazonova
Style- Kristina Verbitskaya

Индивидуальные съемки