Photo — Lyubov Belyavtseva
Model — Lyolya
Retouch — Aleksandra Sazonova     

Индивидуальные съемки