Photographer — Lyubov Belyavtseva
Retouch — Anna Lyagina 
Model — Yulianna Yurenkova
MUAH — Yulianna Yurenkova  


Индивидуальные съемки