Photographer — Lyubov Belyavtseva
Retouch  —   Anna Lyagina
Model — Katrin Ulanova
MUAH — Olga Sheveleva

Индивидуальные съемки

RU