Photographer — Lyubov Belyavtseva
Model — Anastasia Bukina
MUAH — Yulianna Yurenkova  

Индивидуальные съемки