Photographer — Lyubov Belyavtseva
Retouch — Aleksandra Sazonova
Model — Anastasia Bazdyreva

Индивидуальные съемки